วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีการทวงหนี้ของเจ้าหนี้ที่คุณอาจจะไม่รู้

ญหา
37. ลูกหนี้มีอาชีพ ทำไร่-ทำนา รายได้ในแต่ละเดือนไม่ค่อยแน่นอน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้มีรายได้ไม่แน่นอน ควรแก้โดย
1. สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพลูกหนี้ให้ฝ่ายตลาดและสินเชื่อกับลูกหนี้กลุ่ม นี้ หรือให้น้อยลงและควรพิจารณาลูกหนี้ที่มีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นด้วย
2. การติดตามลูกหนี้เหล่านี้ ต้องเลือกจังหวะที่ผลผลิตออกมาและมีรายได้เป็นก้อน พยายามให้ชำระที่ค้างทั้งหมด หรือ 75% หรือ 50% เป็นอย่างน้อย เพื่อลดยอดหนี้ค้างสะสมให้ลดลง และหากเป็นไปได้บางรายอาจให้ชำระล่วงหน้า ถ้าลูกหนี้มีมากพอ เพราะต่อไปก็จะค้างชำระสะสมขึ้นมาอีกเช่นเดิม

ปัญหา
38. ลูกหนี้มีหนี้สินอื่นๆ อีก นอกจากหนี้ในการผ่อนรถ บางเดือนจึงไม่สามารถที่ผ่อนได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อใช้การตลาดนำสินเชื่อ โดยช่วยให้ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ง่ายดายและหลากหลายจนไม่ สามารถผ่อนชำระค่างวดพร้อมๆ กันได้ เพราะไม่มีเงินออม มีแต่เงินดาวน์และเงินเดือนผ่อนค่าเช่าซื้อเท่านั้น ใครมาก่อนก็ชำระให้บริษัทนั้นก่อนเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรี ดังนั้นควรแก้ไข
1. ติดตามจัดเก็บ – เร่งรัดอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
2. ส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ฝ่ายสินเชื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการ ปล่อยสินเชื่อ และกำหนดวิธีการกลั่นกรอง ลูกหนี้ที่มีภาระผ่อนค่าเช่าซื้อสินค้าตัวอื่น

ปัญหา
39. บางทีลูกหนี้จะมีปัญหาเรื่องเช็ค หรือเรื่องเงิน คือลูกหนี้จะบอกว่าตามเก็บเช็คไม่ได้บ้าง แล้วก็ขอผลัด หรือจ่ายเช็คข้ามเดือนมาให้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พยายามกดดันให้ลูกหนี้หมุนเงินจากจุดอื่นมาให้ก่อน หรือกดดันลูกหนี้ว่า จำเป็นต้องรีบชำระด่วนเพราะค้างหลายงวดแล้ว หากไม่ชำระขอผัดผ่อนอีกหรือจ่ายเช็คข้ามเดือนให้ ก็คงต้องรับรถกลับมาก่อนหากมีเงิน หรือเช็คผ่านแล้วค่อยมารับรถไป

ปัญหา
40. ส่วนมากลูกหนี้จะไม่เข้าใจระเบียบการทำงานของบริษัท
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าเป็นระเบียบการทำงานของบริษัท
1. ระบบเช่าซื้อ ต้องให้ฝ่ายสินเชื่อชี้แจงว่าเช่าซื้อกับบริษัท มิใช่โชว์รูม หรือเซลส์ มีปัญหาอะไรให้ติดต่อบริษัท อย่าไปติดต่อโชว์รูม หรือฝากเงินค่างวดไว้กับเซลส์ เป็นต้น
2. การผ่อนชำระค่างวดเป็นเช็คต่างจังหวัด ต้องลงวันที่ตามวันดิวหรือล่วงหน้าสักเล็กน้อย และต้องส่งมาก่อนเพื่อสามารถเรียกเก็บได้ทันตามกำหนดเวลา
3. การตามเป้าหมายหลัก ต้องตามกับทางโชว์รูม เพราะเป็นผู้จดทะเบียนรถให้ลูกค้า มิใช่ตามกับบริษัท เป็นต้น

ปัญหา
41. ออกจดหมาย โนติส ลูกหนี้ก็ไม่ค่อยจะยอมมาบริษัท บางครั้งถึงขั้นบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ก็ยังไม่มาติดต่อ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มักจะเป็นลูกหนี้มีปัญหาเรื่องการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และมีเจตนาไม่ชำระคืน จึงไม่มาติดต่อบริษัท เพราะถึงมาติดต่อก็ไม่มีความสามารถจะจ่ายคืนให้หรือเป็นพวกมีอิทธิพล-เหนียว หนี้มีแต่ไม่จ่ายคืนและไม่มาติดต่อ วิธีแก้ไขคือ พยายามสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเพื่อยึดคืน และกดดันลูกหนี้และผู้ค้ำให้รีบคืนทรัพย์เช่าซื้อ อาจใช้วิธีปล่อยข่าวว่าฟ้องแล้ว เพื่อให้ลูกหนี้มาติดต่อหรือเจรจาชำระหนี้

ปัญหา
42. ลูกหนี้เอาแต่ใจตัวเอง พูดจาไม่ไพเราะ
วิธีแก้ไข
ยืนกรานในหลักการและระเบียบของบริษัทให้ชำระหนี้หรือคืนทรัพย์เช่าซื้อ ฯลฯ บางกรณีอาจเป็นนิสัยของลูกหนี้เอง หรืออาจแกล้งพูดจาโวยวายไม่ไพเราะ เพื่อต้องการให้เราไม่มาทวงหนี้เขาก็เป็นไป ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องสนใจลูกหนี้เหล่านี้ดำเนินการตามขั้นตอนบริษัทต่อไป

ปัญหา
43. ลูกหนี้ที่ชอบค้างค่างวด เมื่อชำระงวดสุดท้ายแล้วก็มีเบี้ยปรับพอพนักงานเรียกเก็บก็โวยวายไม่พอใจ
วิธีแก้ไข
ให้ดูจากประวัติการค้างชำระและจำนวนวันที่ค้างสะสมเพื่อให้ลูกหนี้ยอมรับ สภาพแม้จะไม่พอใจก็ตาม เพราะปัญหานี้เกิดจากตัวลูกหนี้เอง ขณะเดียวกันถ้าลูกหนี้ไม่พอใจ และไม่ยอมชำระ ก็ชี้แจงระเบียบบริษัทให้ทราบว่าคงไม่สามารถทำโอนทะเบียนให้ เพราะค้างค่าเบี้ยปรับอยู่
อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาดูว่าเกิดจากความผิดพลาดของใคร เช่น พนักงานไม่ไปเก็บเงินหรือไม่ หรือโอนมาแล้วตั้งเจ้าหนี้ไว้ก่อนนำตัด ฯลฯ ทำให้เกิดเบี้ยปรับขึ้นหรือเปล่า

ปัญหา
44. เมื่อเราทวงเงินลูกหนี้ ลูกหนี้มักจะมีปฎิกิริยาตอบสนองที่ไม่ค่อยดีต่อเรา
วิธีแก้ไข
เป็นธรรมดาที่ลูกหนี้จะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดี แต่เราต้องเข้มแข็ง พยามยามสอบถามปัญหาลูกหนี้ อย่าใช้วิธีทวงถามกันตรงๆ โดยเฉพาะในการตามหนี้ครั้งแรก หรือดูแล้วลูกหนี้ไม่เคยมีประวัติเสียมาก่อนต้องระมัดระวัง เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาเทคนิค เช่น โอนมาแล้วตัดผิดราย เป็นต้น

ปัญหา
45. รถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมแล้ว ไม่ชำระค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ให้รีบสอบถามว่าสภาพรถเป็นอย่างไร เสียหายหรือไม่ รถซ่อมที่ไหน ค่าซ่อมเท่าไร จะซ่อมเสร็จเมื่อไร แล้วติดต่อลูกหนี้ว่าจะสามารถชำระได้เร็วที่สุดเมื่อไร แล้วจะรับรถคืนโดยจ่ายค่าซ่อมหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ให้ติดต่อรีบซ่อมรถให้เสร็จ (โดยลูกหนี้จ่ายค่าซ่อม) แล้วนำรถกลับบริษัทโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งไว้ หากเสียหายมาซ่อมไม่คุ้มราคาขายก็อาจเจรจาให้ปิดบัญชีหากไม่ปิดบัญชีคง ต้องออกโนติสและฟ้องต่อไป เพราะลูกหนี้เหล่านั้นมักจะไม่ยอมผ่อนค่างวดต่อ

ปัญหา
46. ลูกหนี้ชอบตีเช็คไว้พอถึงกำหนดแล้วเช็คเด้ง ลูกหนี้ให้ไปเอาเช็คฉบับใหม่ ระยะเวลาก็เพิ่มไปอีก เช่น 1 เดือน ก็จะเพิ่มเป็น 2 เดือน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ตีเช็คเด้งไว้ให้ การเจรจากับลูกหนี้ลักษณะนี้ต้องขอให้จ่ายเป็นเงินสด หรือหากลูกหนี้ไม่ยอมจริงๆ ก็ต้องจ่ายเช็คลงวันที่ไปเก็บเงิน มิใช่ล่วงหน้าไปอีก เป็นลักษณะประวิงการชำระหนี้ให้ห่างออกไป โดยอ้างว่าเป็นระเบียบบริษัท เพื่อมิให้ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น และอาจเกิดเบี้ยปรับเป็นผลเสียกับตัวลูกหนี้เอง

ปัญหา
47. รถหมดสัญญาแล้ว ลูกหนี้ค้างค่างวด 7 งวดสุดท้าย ลูกหนี้ไม่ยอมชำระปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเป็นปี
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องมีการติดตามกระชั้นชิด และพยายามเร่งรัดให้ลูกหนี้มาชำระปิดบัญชี และโอนทะเบียน ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้มักจะขายรถต่อให้เต็นท์หรือบุคคลภายนอกแล้ว ไม่สนใจ นึกว่าคนซื้อต่อมาชำระ เพราะเซ็นโอนลอยในชุดโอนไปแล้ว (ลงชื่อในชุดโอน 2 ต่อไว้) วิธีแก้ไขคือ ติดต่อลูกหนี้และสอบถามว่าขายให้ใคร ให้รีบตามผู้ซื้อต่อมาปิดบัญชีโดยเร็ว เพราะหมดสัญญาแล้ว

ปัญหา
48. ลูกหนี้ที่มีอิทธพล พวกนี้จะไม่พอใจที่มาตาม มีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย จะเอาเงินไปทำผลประโยชน์อย่างอื่นอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องติดต่อผู้ค้ำประกัน หรือหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้ให้ช่วยกดดันให้ชำระหนี้คืน หากไม่ยอมชำระ อาจขอให้ช่วยยึดรถกลับคืน หากยังเพิกเฉยอีก ออกโนติสและดำเนินคดีต่อไปและนำรายชื่อลูกหนี้เข้าบัญชีดำไว้ งดปล่อยสินเชื่อต่อไป เพราะส่วนใหญ่จะเหนียวหนี้และติดตามยาก

ปัญหา
49. ลูกหนี้บางคนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง มี 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกหนี้มีลักษณะไม่ยอมรับสภาพความจริง ไม่รับรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน พยายามบ่ายเบี่ยงไม่พูดถึงปัญหา และไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข รู้สึกไม่พอใจและแสดงออกมาทางคำพูด กิริยาท่าทาง วิธีแก้ไขต้องมีสติและควบคุมอารมณ์ไว้ ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลที่จะเกิดขึ้น หากไม่ให้ความร่วมมือ ให้ใช้วาจาไม่สุภาพต่อว่า เช่น ทำไมคุณถึงเป็นคนงี่เง่า พูดคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ เพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้าย และเกิดเหตุบานปลาย 2. ลูกหนี้แกล้งไม่รับรู้สภาพความจริง เพราะในความคิดของเขา เขาต้องรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยจากการพูดคุยกับเรา และยังมีสิ่งที่เขาต้องเสียอีกหลายอย่างหากถ้ายังขืนพูดคุยกับเรา ผลก็คือ เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และถ้าเขาเลี่ยงไม่พ้น เขาอาจพยายามกลั่นแกล้งทำโกรธเข้าใส่ ไม่ก็ขู่ หรือแสดงอาการเสแสร้งอย่างอื่นๆ ใส่เรา โดยหวังว่าจะได้ไปเสียให้พ้นๆ เพราะคนอย่างเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก
วิธีแก้ไข
จำเป็นต้องใช้การบังคับในการพูดคุย เพราะถ้าเขาหาทางผละจากเราไปได้ ก็จะไม่มีการเจรจาต่อรองกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น พยายามกดดันว่าจะเกิดผลเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า หากไม่พูดคุยกัน หรือไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และยืนกรานเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจหันมาให้ความสำคัญ และสนใจที่จะพูดคุยระหว่างทางเลือกที่มีอยู่ด้วยกันสองทาง เช่น คุณจะคืนรถแล้วได้มีโอกาสไถ่ถอนผ่อนต่อ หรือถูกยึดรถแล้วให้ชำระปิดบัญชีทั้งหมด พร้อมกับฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ควบคู่กันไปด้วย

ปัญหา
50. ลูกหนี้ที่มีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พองานหมดก็จะแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สอบถามจากผู้ค้ำประกัน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และส่งจดหมายเตือนที่ภูมิลำเนาเดิมในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ขณะเดียวกันควรส่งข้อมูลให้ฝ่ายสินเชื่อระมัดระวังการปล่อยลูกหนี้กลุ่มนี้ เพราะจะติดตามยากและมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับงานที่รับเหมา

ปัญหา
51. อุปสรรคในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่บ้านลูกหนี้ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำท่วม ต่างจังหวัด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้นานๆ เกิดทีแต่ก็แก้ไขค่อนข้างยากเพราะเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ และดินฟ้าอากาศ แต่สามารถป้องกันได้โดยพิจารณาปล่อยหนี้ ให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมายที่ไม่กันดารนัก

ปัญหา
52. ลูกค้ามักจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทเกี่ยวกับการขอเอกสาร และทำการสัญญาเช่าซื้อ
วิธีแก้ไข
หากลูกค้าพูดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการให้เอกสารที่จำเป็น หรือทำสัญญาอย่างเร่งรีบไม่ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อหรือปกปิดข้อมูล ไว้ ก็ต้องตั้งข้อสังเกตลูกค้าเหล่านี้ และชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ วางไว้

ปัญหา
53. การทำงานบางครั้งไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าใดนัก เช่น ฝ่ายขายไม่บอกล่วงหน้าว่าลูกค้าจะมาออกรถ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องสื่อสารและประสารงานกับฝ่ายขาย ให้ช่วยแจ้งล่วงหน้า (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อจะได้รับความสะดวกเนื่องจากบางครั้งก็มีลูกค้าหลายราย หรือที่นัดไว้ก่อนแล้ว ทำให้ลูกค้าต้องรอ ควรเข้าไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อประสานการทำงานกันและขอความร่วมมือดัง กล่าว

ปัญหา
54. ฝ่ายขายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องการที่จะขายรถให้ได้มากๆ เพื่อจะได้ยอดสูงๆ แต่บางครั้งควรที่จะดูลูกค้าด้วย เพราะบางรายไปตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ฝ่ายขายก็จะไม่ค่อยชอบหน้าฝ่ายสินเชื่อเพราะขายรถไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยรถออกไปแล้วรถเกิดมีปัญหาคือลูกค้าไม่ยอมชำระนำรถหนีไป ฝ่ายเร่งรัดหนี้ก็ทำงานลำบากอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการมองต่างมุม บางครั้งฝ่ายขายได้ข้อมูลมาขณะซื้อรถมากพอควร แต่ฝ่ายขายตรวจสอบไปหาลูกค้า ลูกค้าอาจไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือไม่มีเทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลทำให้ไม่แน่ใจ และไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่ฝ่ายขายกลับเห็นว่าควรผ่านกรณีเช่นนี้ควรเสนอให้หัวหน้างานทั้งสองฝ่าย ร่วมกันพิจารณาเป็นรายๆ ไปและอาจใช้มติในรูปคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อป้องกันการขัดแย้งกันเอง ระหว่างพนักงาน

ปัญหา
55. ฝ่ายทะเบียน กรณีรถลูกค้าที่ค้าง ทางบริษัทไม่ยอมให้ป้ายวงกลม ลูกค้าก็จะอ้างวิ่งไม่ได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องชี้แจงลูกค้าที่ค้างว่าหากไม่ชำระทันงวดบริษัทมีระเบียบไม่ให้ ป้ายวงกลม เพื่อเป็นการเร่งรัดลูกค้าให้รีบชำระค่างวด หากลูกค้าต้องการป้ายขอให้รีบชำระค่างวดเข้ามาโดยเร็ว

ปัญหา
56. ฝ่ายขาย ขายแล้วยังขาดอุปกรณ์ เช่น ที่จุดบุหรี่ แม่แรง และของแถม ลูกค้าทวงถามแล้วไม่ได้ จะไม่ยอมจ่ายค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรติดตามจากฝ่ายขาย เพื่อรีบจัดส่งอุปกรณ์ที่ขาดไปให้ลูกค้าโดยเร็ว ขณะเดียวกันขอให้ลูกค้าติดต่อทางหัวหน้าฝ่ายขาย เพื่อแจ้งปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ต้องติดตามผลให้ลูกค้าด้วยอย่าเพียงประสานงานแล้วทิ้งเรื่องไป เมื่อเราตามอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะพอใจและชำระค่างวดให้กับบริษัทต่อไป

ปัญหา
57. ฝ่ายขายรถเก่า ลูกค้าซื้อรถที่สภาพไม่ดี จะอ้างรถเสียบ่อยจะขอซ่อมก่อน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาดูว่ารถซ่อมจริงหรือไม่ อาจสอบถามรายละเอียดอาการที่เสีย และสถานที่ซ่อม เพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่? แต่ต้องทยอยชำระเข้ามาบ้างจะอ้างว่าไม่จ่ายค่างวดไม่ได้หากไม่ซ่อมจริง แสดงว่าลูกหนี้ให้ข้อมูลเท็จเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ ก็ต้องสืบหารถและหากลูกหนี้ไม่ชำระค่างวดคงต้องยึดรถกลับก่อนเพื่อเป็นการ เร่งรัดลูกหนี้ให้รีบชำระค่างวด

ปัญหา
58. เวลาทำสัญญาควรถามชื่อเล่นลูกค้า เพื่อสะดวกในการตามให้มากขึ้น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย เพราะการถามหาชื่อจริงลูกหนี้ บางครั้งเพื่อนหรือญาติบางคนไม่คุ้นเคย ไม่รู้จักชื่อจริง ขณะเดียวกันการเรียกชื่อเล่นจะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนกันเอง เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกัน จะไว้วางใจมากกว่า และมักจะตามให้มากกว่าเรียกชื่อจริง ซึ่งมักจะปกปิด หรือบอกว่าไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหน เป็นต้น

ปัญหา
59. ถ้าบัตรประชาชนลูกค้าขาด ควรบอกให้ลูกค้านำมาให้ใหม่
วิธีแก้ไข
ในการทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำโอนทะเบียนรถ ควรดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนลูกค้าให้ดีว่าหมดอายุหรือใกล้จะหมดหรือยัง ถ้าหมดต้องให้ลูกค้าทำใหม่ก่อนเพื่อไม่มีปัญหาในภายหลัง ทำให้เสียเวลาย้อนกลับไปกลับมา เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต้องละเอียดรอบคอบเช่นกัน

ปัญหา
60. ลูกค้าบ่น ต้องเสียค่าปรับให้ตำรวจเรื่องทะเบียนรถ ป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม ได้ช้ามากเกินกำหนดที่พูดไว้กับลูกค้าตอนมาซื้อรถ ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ชำระค่างวดให้
วิธีแก้ไข
กรณีป้ายเหล็ก ต้องตามที่โชว์รูม เซลล์ และให้ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อช่วยตาม (ปกติเป็นหน้าที่ของฝ่ายสินเชื่อต้องตามเล่มทะเบียนเข้ามาบริษัทอยู่แล้ว) ขณะเดียวกันให้ลูกหนี้ตามที่ผู้จัดการโชว์รูมอีกทางและชี้แจงลูกหนี้ว่า กรณีนี้มิใช่ความผิดของบริษัท ลูกหนี้จะอ้างเพื่อไม่จ่ายค่างวดไม่ได้ ดังนั้นขอให้ผ่อนชำระตามปกติ

ปัญหา
61. ฝ่ายขาย เช่าซื้อ สอบประวัติลูกค้าไม่ละเอียดพอ เช่น ภูมิลำเนา สถานที่ใกล้เคียง ชื่อบิดา-มารดา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป แล้วถ่ายเอกสารการ์ดลูกหนี้ใบประกอบขอเช่าซื้อ แผนที่ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายขาย-เช่าซื้อ ช่วยหาข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เพื่อช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอในการจัดเก็บ-เร่งรัดหนี้ โดยประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ โดยตรง

ปัญหา
62. ฝ่ายขาย บางครั้งดูเหมือนว่าจะไม่ประสานงานกับฝ่ายสินเชื่ออย่างเช่น ลูกค้ามาซื้อ ก็ยินยอมให้น้องชาย หรือพ่อแม่ของลูกค้าเป็นผู้ค้ำประกัน ปัญหาที่จะตามมาก็คือ เวลาค้างค่างวดมากๆ จะสืบหาแหล่งที่อยู่ของรถยากมาก เพราะทุกคนเป็นญาติกันช่วยกันปกปิดข้อมูล
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูระเบียบการให้สินเชื่อ ญาติพี่น้อง พ่อ-แม่ เป็นผู้ค้ำประกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องแจ้งฝ่ายสินเชื่อทราบ หากค้ำได้ควรเพิ่มผู้ค้ำซึ่งมิใช่ญาติพี่น้องเผื่อมีปัญหาจะได้ช่วยตาม ลูกหนี้ได้ เพราะญาติกันก็ปกปิดข้อมูลมากกว่าช่วยติดตามให้ หรือหากย้ายหลบหนีก็มักจะไปด้วยกัน ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ ทำให้บริษัทติดตามหนี้ยากขึ้น

ปัญหา
63. ไม่มีการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรเสนอผู้มีอำนาจให้เห็นความสำคัญและมีการประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างหน่วย งาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ

ปัญหา
64. ฝ่ายเร่งรัดหนี้ งานมากเกินไปจนทำให้งานไม่ละเอียดพอ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรมีการกำหนดปริมาณบัญชีต่อคนว่าจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ให้งานมีประสิทธิภาพและรับกำลังคนเข้ามาให้พอเพียง บางบริษัทมีการสำรองพนักงานไว้ 3-5% เผื่อพนักงานลาออก อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย

ปัญหา
65. ฝ่ายขายส่วนมากที่มีปัญหา เพราะขายให้ลูกค้ารับจ้างก่อสร้างย้ายไปเรื่อยๆ ลูกหนี้ที่ทำงานรับเหมา หรือทำงานขับรถรับจ้างทั่วไปไม่อยู่กับที่ ไปตามแล้วไม่พบตัวลูกหนี้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องคัดลูกหนี้ที่มีปัญหาเหล่านี้ออกมา และดูว่าปริมาณมาก-น้อยเพียงใด และสะท้อนข้อมูลให้ฝ่ายขายรับทราบ เพื่อพิจารณางดให้สินเชื่อลูกหนี้เหล่านี้ หรือเข้มงวดกับลูกหนี้ที่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน-ไม่มีที่อยู่ชัดเจน เช่น บ้านเช่า เป็นต้น สำหรับวิธีแก้ไข คือการกดดันที่ผู้ค้ำประกันให้ช่วยตามให้หรือตามที่ญาติพี่น้อง-เพื่อนร่วม งาน และฝากให้นัดไว้ สอบสถานที่อยู่ใหม่หรือที่ทำงาน เพื่อลงข้อมูลไว้หลังการ์ด

ปัญหา
66. ปล่อยสินเชื่อลูกค้าที่บ้านอยู่ไกล นอกเขตพื้นที่
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องรวบรวมลูกค้าที่ปล่อยนอกเขตว่ามีกี่รายจัดเก็บ-เร่งรัดได้หรือ ไม่? มีปัญหาอะไรบ้าง?หากมีมากอาจต้องขอเพิ่มพนักงานจัดเก็บพื้นที่ไกล (ทุรกันดาร) ขึ้น หากนอกเขตพื้นที่แล้วมีปัญหาจัดเก็บยากและลูกหนี้มีปัญหาเครดิต ควรรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารให้พิจารณางดปล่อยนอกเขตต่อไป

ปัญหา
67. ฝ่ายขาย ตอนลูกค้าซื้อรถไม่อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจน เวลามีปัญหาก็อ้างว่า พนักงานไม่บอก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องระบุเป็นกรณีและมีรายละเอียดลูกค้าให้ฝ่ายขายทราบด้วยว่าเป็น เรื่องอะไร เพราะโดยส่วนใหญ่เวลามีปัญหาลูกค้าจะอ้างผู้อื่นแต่ไม่ยอมรับสภาพว่าตนเอง เป็นผู้มีส่วนในปัญหานั้นด้วย

ปัญหา
68. ฝ่ายขาย บางครั้งปล่อยรถไม่ดูให้ละเอียด ลูกค้าบางคนออกรถหลายคัน แล้วเก็บเงินยาก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรจัดทำบัญชีดำ หรือมีระเบียบการปล่อยสินเชื่อว่าต้องตรวจสอบประวัติลูกหนี้ก่อนปล่อย ว่ามีประวัติเช่าซื้ออยู่หรือไม่ ออกรถหลายคัน จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่ ประวัติผ่อนดีหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้กลายเป็นหนี้มีปัญหา สำหรับวิธีแก้ไขหากลูกหนี้ค้างหลายงวด และผิดนัดบ่อยอาจใช้วิธีการยึดรถเพื่อบีบ 1 คัน เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค้างทุกคัน

ปัญหา
69. จัดส่งป้ายวงกลม, พ.ร.บ ล่าช้า ลูกค้าบ่นมาให้ฟัง
วิธีแก้ไข
กรณีนี้อาจแจ้งฝ่ายทะเบียนให้ทราบ หรือให้ลูกค้าแจ้งโดยตรงหรือทำเป็นหนังสือเข้ามาว่าเกิดการล่าช้าตรงจุดไหน เช่น ขาดคนทำงานหรือไม่รับผิดชอบ ฯลฯ

ปัญหา
70. ฝ่ายขาย เวลาขายรถขอให้สอบประวัติลูกค้าด้วยว่า ลูกค้าอยู่ตำบลไหน หมู่อะไร สถานที่ใกล้เคียง และผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไร เวลาทำสัญญาด้วย
 การ์ดบางราย ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่ไปตามหลายวันกว่าจะเจอ ขอให้ฝ่ายขายแก้ไขจุดนี้ด้วย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สำคัญมาเพราะเป็นข้อมูลลูกหนี้ที่จำเป็นสำหรับการติดต่อลูกหนี้ และติดตามทรัพย์สินของบริษัท หากข้อมูลไม่ชัดเจนจะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาบ้านลูกค้า สำหรับวิธีแก้ไข
1. อาจสอบถามจาฝ่ายขาย-ฝ่ายเช่าซื้อ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ช่วยติดต่อลูกค้าขอข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง
2. สอบถามจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
3. ไปรษณีย์
4. สอบถามลูกหนี้จากที่ทำงาน เพื่อร่วมงาน เป็นต้น

ปัญหา
71. ลูกค้าชอบพูดว่าตอนมาซื้อรถก็อยากจะขายให้ พอซื้อมาแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมาทางบริษัทไม่ค่อยรับผิดชอบ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พบบ่อยคือ ปัญหาเรื่องป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม หรือการช่วยเคลมประกัน ฯลฯ ลูกค้าต้องขอความช่วยเหลือจากทางบริษัท ให้ช่วยประสานงานเอาเอง

ปัญหา
72. บอกรายละเอียดเรื่องหลักฐานในการนำมาต่อทะเบียนไม่กระจ่าง หรือไม่ชัดเจนต้องทำให้เสียเวลาในการไปเอาหลักฐานลูกค้าหลายรายเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรทำเป็นเอกสารชี้แจงลูกค้าว่าจะทำโอน 2 ต่อต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ให้เตรียมมาให้ครบ เพราะการบอกด้วยวาจาบางครั้งอาจลืม หรือบอกไม่ครบถ้วน ทำให้ลูกค้าเตรียมไม่พร้อม ต้องเสียเวลาไป-กลับ เสียเวลา

ปัญหา
73. ฝ่ายขายเวลาปล่อยรถต้องถามรายละเอียดเสียก่อน เพราะซื้อรถไปแล้วเวลาตามจะไม่ค่อยพบตัวหรือย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มีผู้เคยกล่าวเปรียบเทียบการปล่อยสินเชื่อเหมือนปล่อยลูกปลาลงทะเล ก่อนปล่อยต้องพิจารณา วิเคราะห์ตรวจสอบสินเชื่อ และเครดิตให้ดีเสียก่อนต้องแน่ใจ เพราะหากปล่อยไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน อาจเสียหายกลายเป็นหนี้สูญได้

ปัญหา
74. บริษัทขายรถไม่มีเงินดาวน์ หรือดาวน์ต่ำ ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้จะไม่ผ่อน เพราะเขาจะขายต่อเพื่อเอาเงินดาวน์คืนหรือใช้ฟรีๆ ปล่อยให้ยึดคืน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เน้นการตลาดนำสินเชื่อ จะทำให้ได้ลูกค้าไม่มีคุณภาพไม่ยอมชำระค่างวด ใช้รถฟรี หรือขายดาวน์ต่อ วิธีแก้ไข คือ ต้องรีบยึดรถกลับ หากค้าง 1-2 งวดแรกเพราะรถยังไม่เสียหายมาก หากปล่อยไว้รถจะเสื่อมสภาพ เสียหายมาก และต้องเสียเวลาในการฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น