วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมอบรมแก้ไขปัญหาหนี้(ฟ​​รี) ที่ มพบ.เดือนมกราคม 2556

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกหนี้และบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จึงได้จัดให้มีการอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ฯ เป็นประจำทุกสามเดือน
การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!เพียงแต่จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เท่านั้น จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 70 ท่าน

ในแต่ละครั้งจะมีกรรมการชมรมฯ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก โดยชมรมจะมีการประกาศหน้าบอร์ดให้ทราบว่าในแต่ละครั้งจะมีการอบรมขึ้นในวัน เวลาใด และกรรมการท่านใดเป็นผู้ดูแลการอบรมฯ

การอบรม(ฟรี)ครั้งแรกประจำปี 2556 คือ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556

เวลา 09:30 น. - 16:00 น.
สถานที่อบรมคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ห้องประชุม ชั้น 2) เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนะโยธิน (ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ(ดูแผนที่ตั้งมูลนิธิอยู่ด้านล่าง)
 วิทยากรผู้ดูแลการอบรม(ฟรี) ประจำเดือมกราคม 2556 คือ

คุณ นกกระจอกเทศ (ประธานชมรมฯ)
คุณ batk (กรรมการ)ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่ที่กำลังคิดจะหยุดจ่าย หรือเพิ่งเริ่มหยุดจ่าย และอยากได้ความรู้นับตั้งแต่ก้าวแรกไปจนสุดทาง
 • เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน(เริ่มหยุดจ่ายใหม่ๆ)...ไปจนถึงขั้นตอนต่อสู้คดีในชั้นศาล และการถูกบังคับคดี (อายัดเงินเดือน , อายัดทรัพย์)

• ใช้การอธิบายด้วยภาษาแบบชาวบ้าน (ภาษาชาว “ยิ้มสู้หนี้”) เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง

• ชี้ให้เห็นประเด็นกลโกงของเจ้าหนี้ ทั้ง “ตามข้อกฏหมาย” และ “ช่องโหว่ของกฏหมาย”

• เพื่อนสมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับ“ชาวยิ้มสู้หนี้”อีกมากมาย (ที่มีหัวอกเดียวกัน เนื่องจากเป็นหนี้เหมือนกัน) และจะได้พบกับกรรมการชมรมฯอีกหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการ “ปลดหนี้” โดยใช้แนวทางของชมรมฯ

รวมทั้งสมาชิกเก่าที่ยังมีข้อสงสัย อยากจะฟังเพื่อความเม่นยำ ในรายละเอียดบางเรื่องถึงแม้จะได้อ่านหรือศึกษาข้อมูลในเวปของชมรมฯ บ้างแล้วก็ตาม การอบรมนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ มีความเข้าใจ มีตัวเลือก และมีทัศนะคติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้มากขึ้น

เนื่องจากสถานที่ห้องประชุม ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคดังกล่าว มีขนาดห้องที่ไม่ใหญ่มากนัก สามารถรองรับจำนวนสมาชิกที่มาร่วมในงานมิตติ้ง ได้เพียง 70 ท่าน...เท่านั้น (แน่นสุดๆแล้ว)

ดังนั้นชมรมจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอ"จำกัด"จำนวนสมาชิกที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ ไว้เพียง 70 ท่าน ตามเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ และขอกำหนดเงื่อนไข สำหรับสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมในงานนี้ได้ ไว้ดังนี้

• ต้องเป็นบุคคลที่สมัครลงทะเบียน(Register) เป็นสมาชิกไว้กับทางชมรมฯแล้วเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ตามความเป็นจริงให้ถูกต้องครบถ้วน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน ให้กับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯเท่านั้น)

• สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วในแต่ละท่าน สามารถจองสิทธิ์ที่นั่งได้เพียง 1 ที่นั่ง...เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้"จองสิทธิ์ที่นั่ง"เผื่อคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก และไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

• ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงาน ให้ใช้ชื่อที่เป็นนามแฝงของตนเอง ตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครไว้ (เช่น นกกระจอกเทศ , กอบัว , แก้วจ๋า...เป็นต้น) โดยแจ้งความประสงค์จะขอเข้าร่วมงาน ตามชื่อที่เป็นนามแฝงของตนเอง ลงในกระทู้นี้
 • กรุณาอย่าใช้ ชื่อ-นามสกุล จริง ในการแจ้งขอจองที่นั่งผ่านหน้าเวบบอร์ด โดยทางคณะกรรมการของชมรมฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลในการสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละท่าน ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานในครั้งนี้ ให้ทราบต่อไป

• ขอจำกัดจำนวนสมาชิกที่มาเข้าร่วมในงาน เพียง 70 ท่านเท่านั้น...หากครบเต็มตามจำนวนเมื่อใด จะทำการ “ปิดรับสมัคร” ในทันที

• หากสมาชิกท่านใดที่ลงชื่อขอจองที่นั่งแล้ว แต่บังเอิญติดธุระด่วนในภายหลัง ทำให้ไม่สามารถมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้ (เพิ่งมารู้ว่า ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในทีหลัง)
 1. ขอให้แจ้ง “สละสิทธิ์” ลงในกระทู้นี้ ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน

2. โทรบอกวิทยากรที่เป็นผู้อบรมในเดือนนั้นๆ บอกถึงเหตุผลที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

3. ส่ง e-mail บอกเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานอบรม ถึงวิทยากรโดยตรง

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสไปร่วมในงานแทน (กรุณาอย่าใช้สิทธิ์จองที่นั่งเพื่อ “กั๊ก” คนอื่น โดยที่ตนเองไม่ได้ไป)

• หากสมาชิกท่านใด ขอจองที่นั่งแล้ว แต่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ (เพิ่งมารู้ทีหลังในตอนใกล้วันงาน ว่าไม่สามารถไปได้) แล้วไม่ยอมแจ้งการ “สละสิทธิ์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ไปแทน ทางชมรมฯจะขอ“ตัดสิทธิ์”ของท่านสมาชิกท่านนั้นๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯในครั้งต่อไป หากชมรมฯมีการจัดกิจกรรมใดๆขึ้นอีกในภายภาคหน้า (ติด Blacklist ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ)
 การจัดอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะเป็นการอบรมฟรีก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้สถานที่ของ มพบ. อีกทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ มพบ. ที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกให้ ทั้งๆที่เป็นวันหยุด โดยไม่มีค่าแรง ไม่มี OT.

ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ก็มาด้วยจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าแรงเช่นเดียวกัน...แต่มาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนเป็นหนี้ ให้มีทางออก

จึงอยากให้สมาชิกที่มีความประสงค์มาร่วมในงาน กรุณารับผิดชอบในการจองสิทธิ์ดังกล่าว (ยกเว้นมีเหตุด่วน เหตุจำเป็นจริงๆ ช่วยกรุณาแจ้งให้วิทยากรได้รับทราบด้วย)

ผู้ที่ติด Blacklist ของชมรมฯ ในครั้งที่ผ่านๆมา หากมีเหตุผลพอสมควร ทางวิทยากรที่เป็นผู้ดูแล จะเป็นผู้พิจารณาอนุโลมให้เป็นกรณี หรือเป็นรายบุคคลไป หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น