วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน แล้วจะทำยังไงจาก คอลัมน์สต็อกช็อต โดย แฟมิลี่ โนฮาว

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน  แล้วจะทำยังไง
ลองเอาวิธีของแบงค์ชาติไปพิจารณาดูนะ ปัยหาขอสินเชื่อไม่ผ่านอาจจะหลายสาเหตุ เช่น นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผุ้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน  ภาระหนี้ที่มีอยู่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ  อย่างหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย หรือประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม แบงค์ชาติกำหนดให้สถาบันการเงินต้องชี้แจ้งเหตุผลที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พูดง่ายๆ ต้องทำหนังสือตอบชี้แจงเหตุผลที่ไม่ให้สินเชื่อ และลงทะเบียนจัดส่งไปให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ

แล้วจะตรวจสอบความสามารถชำระหนี้กันยังไง

อย่างแรกให้สำรวจความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งการชำระหนี้ไม่ควรเกิน ๑ ใน ๓ ของรายได้ในแต่ละเดือน เช่น ถ้ามีรายได้ 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน จะผ่อนหนี้ได้ราวๆ 4,000 บาท ถัดมาให้ตรวจสอบภาระหนี้เดิม รวมกับหนี้ที่จะขอใหม่ว่ามีเยอะมั้ย คือ นำยอดการผ่อนชำระหนี้เดิมและยอดหนี้ที่จะขอใหม่ต่อเดือนมารวมกัน แล้วดูว่ามีสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือนหรือไม่ เพราะทุกวันนี้สาเหตุที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านมาจากเรามีภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆมากเกินไป เช่น ผ่อนรถ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

แล้วจะให้ทำยังไง
ให้กำจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นไปก่อน ถ้ามีการผ่อนชำระบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ต้องปิดชำระยอดหนี้บัตรให้หมดก่อน ส่วนการผ่อนชำระรถ ควรคำนวณการซื้อให้ดี ถ้าจะซื้อบ้านควรระงับการซื้อรถก่อน พูดง่ายๆ คือ ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆ ว่าจะซื้ออะไรก่อนหลังไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น