วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกันชีวิตสำคัญนะ สำหรับคนวัยเลข 3

คำถามสำคัญที่คนไทยวัยเลข 3 ต้องขบคิดก็คือ ครอบครัวของตนเองได้รับความคุ้มครองปกป้องอย่างเพียงพอแล้วหรือหรือไม่ ในกรณีที่คุณซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เกิดเสียชีวิตขึ้นมา  ประกันถือเป็นหนึ่งส่วนสำคัญของการวางแผนทางการเงิน  แต่ถือเปนแนวโน้มที่ไม่ดีเมื่อการสำรวจพบว่ามีผู้คนในวัย 30 ยังมิได้ทำประกันชีวิต หรือหากทำประกันไว้บ้างแล้วแต่พวกเขายังทำไว้ไม่มากพอ

ในสหรัฐอเมริกามีการอ้างอิง J.D Power & Associations สำรวจพบว่า 40% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันยังไม่มีหรือไม่ได้ทำประกัชีวิตไว้เลย วิ่งกว่านั้น 25% ของผู้ใหญ่กลุ่มนี้ที่สมรสแล้วต้องเป็นม่ายมีอายุระหว่าง 30 -55 ปี ต่างรู้สึกว่ายังทำประกันชีวิตไว้ไม่ได้มากหรือครอบคลุมพอ ผลสำรวจนี้สะท้อนให้คในสหรัฐอเมริกาและทุกมุมโลก ต้องตระหนักว่าทุกคนต้องมีประกันชีวิต


หากคนไทยที่กำลังอยู่ในวัยเลข 3 หรือจวนเจียนจะเลข 3 ห่วงใยในครอบครัวตัวเอง ควรพิจารณาทางเลือกเพื่อทำประกันชีวิตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเงื่อนไขกำหนดช่วงชีวิตทำประกันสามารถทำได้ และสามารถกำหนด
ขอบเขตของการคุ้มครองได้เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว

แต่อย่างไรก็ตามควรพิจารณาด้วยว่าจะส่งประกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ด้วยนะครับ

ประกันเหมาะสำหรับคนสองประเภทคือ ๑ คนที่เก็บเงินอย่างอื่นไม่เป็น ๒ คนที่ตายไปแล้วครอบครัวเดือดร้อน  แต่ว่าถ้าคุณมีสินทรัพย์มากมายอยุ่แล้วการทำประกันอาจไม่จำเป็น หรือจำเป็นในกรณีที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงเมื่อเจ็บป่วย ต้องใช้เงินรักษามากนะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น