วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลแหล่งเงินกู้ธุรกิจธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์และโรงแรมขนาดเล็ก เป็นธุรกิจที่เน้นศักยภาพของทำเลที่ตั้งและรูปแบบของโครงการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่รองรับความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของความต้องการเช่าแบบระยะยาว และ ความต้องการเช่าแบบระยะสั้น ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาการท่องเที่ยวสูง ธุรกิจโรงแรม  รีสอร์ส  เกรสเฮ้าส์  เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เเมนชั่น จึงมีความสำคัญในระบบธุรกิจการท่องเที่ยว  ธนาคารกสิกรไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ และโรงแรมขนาด เล็กจึงนำเสนอโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเฉพาะธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ขนาดเล็ก (Apartment and Hotel Solutions) ซึ่งโครงการจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านบริการด้านการเงิน และ บริการด้านอื่นๆ แบบครบวงจร  ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงที่ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822


 • บริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมขนาดเล็ก
  ธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์และโรงแรมขนาดเล็กเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการลูกค้าเป็น สำคัญ ดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงเป็นส่วนสำคัญที่   จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของการบริการลูกค้าและการจัดการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ บริการบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME All-in-1 Account)  ซึ่งช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย บริการจัดการด้านการเงินครบวงจร (K- Cash Management Solution) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการชำระเงินและการรับชำระเงิน    เช่น การโอนเงิน การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน การสั่งจ่ายบัญชีค่าน้ำ ค่าไฟ อัตโนมัติ การจ่ายเงินค่าเช่าอัตโนมัติผ่าน ATM หรือ เคาร์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินของผู้เช่า สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ธนาคารมีบริการรับชำระค่าห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายที่มากขึ้น

  ทางธนาคารยังมี บริการร้านค้ารับบัตร (K-Card Acceptance)
  เพื่อ ให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจึงอำนวย ความสะดวก และความปลอดภัยให้กับธุรกิจ พร้อมบริการในรูปแบบการรับบัตรเครดิตต่างชาติ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน ทางธนาคารมี ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย (K-Bancassurance) เพื่อคุ้มครองธุรกิจและสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับลูกค้า

  ใน การสนับสนุนทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ขนาดเล็กในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ โดย
  มี บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมกสิกรไทย  (K-SME Apartment & Hotel Credit)  เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายทั้ง ปรับปรุงตกแต่ง, ก่อสร้างอาคารใหม่, ซื้อโครงการ และ ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 10 ปี เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
 • การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
  นอกจากจะได้รับการสนับ สนุนทางการเงินที่ตรงกับความต้องการแล้ว ธนาคารยังให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ เช่น การบริการให้คำปรึกษา การแนะนำบริการของธนาคารที่จำเป็นในการดำเนินกิจการสำหรับธุรกิจอพาร์ท เม้นท์และโรงแรมขนาดเล็ก โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจผ่านพันธมิตรของโครงการได้แก่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (TTA) รวมถึงการทำ Business Matching และเครือข่ายผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการ K SME Care


สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมกสิกรไทย  (K-SME Apartment & Hotel Credit)
ต่อยอด ให้ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และ โรงแรมกสิกรไทย พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือต่างๆ อีกมากมาย เพื่อสนับสนุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมอย่างครบวงจรให้คุณมีเงินทุนมากพอที่จะเริ่มหรือปรับปรุงธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น...เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
 
จุดเด่น
 • เป็นสินเชื่อเชิงพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมขนาดเล็ก
 • ระยะเวลาผ่อนยาวถึง 7 และ 10 ปี 
 • วงเงินสูงสุด 80%  ของมูลค่าโครงการ
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเข้าร่วมได้
 • ระยะเวลาที่พิจารณาเร็ว และกระบวนการไม่ยุ่งยาก (ไม่จำเป็นต้องทำวิเคราะห์โครงการ)
 • เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายในการขอกู้ ได้แก่ ตกแต่ง ต่อเติม ก่อสร้างอาคาร ซื้ออาคาร และไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
รายละเอียด
ประเภทของบริการ

สินเชื่อเชิงพาณิชย์ ในรูปของวงเงินกู้ (Loan) และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 20% เฉพาะกรณีโรงแรมเท่านั้น


เงื่อนไขการใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้กู้
 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์หรือโรงแรม
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีโดยยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร
 • กรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางตรง ได้แก่ บิดา มารดา สามีภรรยา และบุตร ที่สามารถตรวจสอบสถานภาพได้ตามกฎหมาย (ยกเว้นกรณีผู้กู้เพื่อซื้อโครงการ)
 • ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ต้องมีรายได้เป็นรายเดือนเป็นหลักอย่างน้อย 50% ขึ้นไป
 • ธุรกิจโรงแรมต้องอยู่ในพื้นที่ที่ธนาคารให้การสนับสนุนและมีประสบการณ์ทางธุรกิจ
 • พื้นที่ในโครงการจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนนตัดผ่าน
 • มีรายได้ประจำหรือรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่น หรือธุรกิจเดียวกันกับที่ขอกู้ในครั้งนี้มาใช้พิจารณาสินเชื่อบางส่วน
   
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ตามมาตรฐานธนาคาร
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น