วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

เริ่มวางแผนทำธุรกิจบูติค โฮเต็ล


ธุรกิจพักแรมเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นตามลำดับเนื่องจาก การขยายตัวของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ธุรกิจพักแรมเจริญเติบโต ขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสิ่งที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจ พักแรมขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจพักแรมแข่งขัน กันค่อนข้างสูง แต่ละแห่งจะพยายามหาสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ รวมไปถึงเรื่องการ ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางการตลาดที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการของธุรกิจพักแรม
บูทีค โฮเทล หรือฮิป โฮเทล นั้น เป็นที่พักอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวที่มีกำลังการใช้จ่ายสูง เนื่องจากมีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรม ความหรูหรา และการตกแต่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยในแต่ละปีได้เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีบูทีค โฮเทล ที่มีความสวยงามเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง และใน เชียงรายเองก็มีโรงแรมในสไตล์บูทีคเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะ สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแนวใหม่
Villa Hong Li Boutique Hotel ก่อตั้งโดยบริษัท ทุนนราธิป จำกัด เพื่อให้บริการธุรกิจที่พักแรม แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมี สถานที่ตั้งอยู่ที่ ฮ่องลี่ซอย ๕ ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันลูกค้าหลักของกิจการ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย กิจการจะเข้าครองส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 20 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด คู่แข่งสำคัญของกิจการ คือ บ้านณัฐวดี, บ้านนอนเพลิน และบ้านรับอรุณ ซึ่งกิจการสามารถ เผชิญกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เนื่องจากโรงแรมในแบบบูทีค ยังคงได้รับความนิยมจาก กลุ่มนักเดินทางที่พิถีพิถันในการใช้ชีวิต นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองว่าการเดินทางคือการผ่อนคลาย การให้รางวัลกับตัวเองหลังจากมีเวลาว่างจากหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทาง วัฒนธรรมต่างถิ่นกว้างขวางหลากหลาย เปิดใจกว้างรับสิ่งแปลกใหม่ สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมย่อย
ประมาณการว่ากิจการใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งหมด 3,620,000 บาท เป็นเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของจำนวน 1,900,000 บาท เงินกู้ยืม 1,720,000 บาท คิดเป็น สัดส่วนระหว่างเงินลงทุนของเจ้าของต่อเงินกู้ยืมในอัตราเท่ากับ 52.4: 47.6 และ คาดว่าผลตอบแทนของการลงทุนครั้งนี้จะมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี ด้วยมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่ 2,290,000 บาท อัตรผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) = 9.24%
โอกาสทางธุรกิจ
ในด้านโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มผู้ก่อตั้งเล็งเห็นว่า ธุรกิจโรงแรมประเภทบูทีค ในจังหวัด เชียงราย ยังคงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ นอกจานนี้ หน่วยงานภาครัฐ ในท้องถิ่น ยังคงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงการเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงราย ประกอบกับแนวโน้มความนิยมในการเข้าพักที่ เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ Villa Hong Li เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการนำเสนอบริการและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of Mind) ของลูกค้า เมื่อ นึกถึงบูทีค โฮเทล ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ในความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคุณภาพในการบริการของวิลล่า ฮ่องลี่ บูทีค โฮเทล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น