วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เฉียบ!!! เก็บเงินเพิ่มวันละ 1 บาท ปีเดียวทะลุครึ่งแสน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อเก็บเงินเพิ่มวันละบาท เก็บไปเรื่อยๆ ห้ามหยุดแม้แต่วันเดียว พอถึงวันสุดท้ายของปีก็เปิดกระปุกดู เงินเก็บกลายเป็น 66,795 บาท ถ้าทำอย่างนี้ไปทุกปีๆ แล้วนำเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน จาก 1 บาทจะกลายเป็นหลักล้านบาทภายในไม่กี่ปี

เทคนิคของการเก็บเงินเพิ่มวันละบาท ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 

วันที่ 1 ออม 1 บาท
วันที่ 2 ออม 2 บาท
วันที่ 3 ออม 3 บาท
วันที่ 4 ออม 4 บาท
...
วันที่ 100 ออม 100 บาท
วันที่ 280 ออม 280 บาท
วันที่ 365 ออม 365 บาท

ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงวันสุดท้ายของปี ภายใน 1 ปี จะมีเงินออมทั้งสิ้น 66,795 บาท      

เมื่อได้เงินเก็บก้อนแรกแล้วก็ต้องไปหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน โดยวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป ให้นำเงิน 66,795 บาทไปลงทุน เช่น กองทุนรวมหุ้น 1 กอง เป็นต้น

ในปีที่สองนี้ก็ใช้เทคนิคเดิมในการเก็บเงิน นั่นคือเพิ่มวันละบาท ถึงสิ้นปีก็จะมีเงินเก็บ 66,795 บาท ขณะเดียวกันในปีนี้ก็ครบปีพอดีที่นำเงินไปซื้อกองทุนหุ้น สมมติว่ากองทุนนี้ให้ผลตอบแทน 8% จะได้กำไรบวกเงินต้น 72,138 บาท

เมื่อขึ้นปีที่สามก็นำเงินที่เก็บได้จากปีที่สอง 66,795 บาท ไปซื้อกองทุนหุ้นกองเดิมที่ซื้อเอาไว้ในปีที่สอง และเมื่อรวมกับเงินก้อนแรก (72,138 บาท) จะมีเงินลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ 138,933 บาท

เหมือนเดิมปีที่สามก็เก็บเงินเพิ่มวันละบาท ถึงสิ้นปีจะมีเงินเก็บ 66,795 บาท ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นที่ ซื้อเอาไว้ให้ผลตอบแทน 8% ปีนี้ก็ได้กำไรบวกเงินต้น 150,047 บาท และเมื่อขึ้นปีที่สี่ก็นำเงินเก็บจากปีที่สาม (66,795 บาท) ไปซื้อกองทุนหุ้นกองเดิม จะมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 216,842 บาท

เช่นกันปีที่สี่ก็เก็บเงินเพิ่มวันละบาท ถึงสิ้นปีจะมีเงินเก็บ 66,795 บาท ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นที่ซื้อเอาไว้ให้ผลตอบแทน 8% ปีนี้ก็ได้กำไรบวกเงินต้น 234,189 บาท และเมื่อขึ้นปีที่ห้าก็นำเงินเก็บจากปีที่สี่ (66,795 บาท) ไปซื้อกองทุนหุ้นกองเดิม จะมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 300,984 บาท

เช่นกันปีที่ห้าก็เก็บเงินเพิ่มวันละบาท ถึงสิ้นปีจะมีเงินเก็บ 66,795 บาท ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นที่ซื้อเอาไว้ให้ผลตอบแทน 8% ปีนี้ก็ได้กำไรบวกเงินต้น 325,062 บาท และเมื่อขึ้นปีที่หกก็นำเงินเก็บจากปีที่ห้า (66,795 บาท) ไปซื้อกองทุนหุ้นกองเดิม จะมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 391,857 บาท

หากมีวินัยกับการเก็บเงินและนำไปลงทุนให้ถูกที่ ถูกเวลา มหัศจรรย์ทบต้นจะทำงานอย่างเต็มที่ เช่น ในเวลา 30 ปี หากลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี จะมีเงิน 8,172,038 บาท แต่ถ้าได้ผลตอบแทน 10% ต่อปี จะมีเงินเก็บทะลุ 10 ล้านบาท

โดยเงินเก็บออมและผลตอบแทนขนาดนี้ เกิดจากการออมเงินเพิ่มวันละ 1 บาท

ปีที่ลงทุน (ปี)
เงินต้น (บาท)
มูลค่าการลงทุนเงินต้น + ผลตอบแทน
5%*
8%*
10%*
2
66,795
70,134
72,138
73,474
3
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
143,775
150,047
154,295
4
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
221,098
234,189
243,199
5
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
302,287
325,062
309,994
6
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
387,536
423,205
414,467
7
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
477,047
529,200
529,388
8
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
571,034
643,674
655,801
9
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
669,720
767,306
794,855
10
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
773,340
900,829
947,815
11
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
882,141
1,045,033
1,116,071
12
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
996,382
1,200,774
1,301,152
13
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,116,335
1,368,974
1,504,741
14
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,242,286
1,550,630
1,728,689
15
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,374,535
1,746,819
1,975,032
16
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,513,396
1,958,703
2,246,009
17
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,659,200
2,187,537
2,544,084
18
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,812,294
2,434,678
2,871,966
19
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
1,879,089
2,701,590
3,232,637
20
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,043,178
2,989,855
3,629,375
ปีที่ลงทุน (ปี)
เงินต้น (บาท)
มูลค่าการลงทุนเงินต้น + ผลตอบแทน
5%*
8%*
10%*
21
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,215,471
3,301,182
4,065,787
22
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,396,379
3,637,415
4,545,840
23
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,586,332
4,000,546
5,073,898
24
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,785,783
4,392,728
5,654,762
25
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
2,995,206
4,816,284
6,293,712
26
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
3,215,101
5,273,725
6,996,557
27
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
3,445,990
5,767,761
7,769,687
28
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
3,688,424
6,301,320
8,620,130
29
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
3,944,029
6,877,564
9,555,617
30
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
4,211,365
7,499,907
9,622,412
31
66,795 + มูลค่าการลงทุนที่ได้จากปีก่อนหน้า
4,492,068
8,172,038
10,658,127

หมายเหตุ : * คือ ผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี
                  ปีแรกคือ ปีเริ่มต้นเก็บเงิน ดังนั้น เริ่มลงทุนตั้งแต่ปีที่ 2

ฐิติเมธ โภคชัย
ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น