วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เงิน 1 ล้าน พอใช้หลังเกษียณหรือไม่

สมศรีจะเกษียณอายุในวัย 60 ปี แต่ปัญหาของสมศรีคือ มีเงินเก็บอยู่เพียง 1,000,000 บาท จะเอามาใช้ได้อีกกี่ปี


ถ้าเอาเงิน 1,000,000 บาทมากอดไว้เฉยๆ ไม่ทำอะไร ถ้าใช้เดือนละ 10,000 บาท ปีนึงก็ตก 120,000 บาท สมศรีจะอยู่ไปได้ประมาณ 9 ปี แต่ว่า เราจะอยู่หลังเกษียณแค่ 9 ปีเหรอ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไไปได้ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ คนมีอายุยืนมากขึ้น  เอ  แล้วเราจะทำไงดี


อีกวิธีที่แนะนำ

- กันเงินมา 600,000 บาท  เอาไว้ใช้เดือนละ 10,000 บาท ก็ตกปีละ 120,000 บาท จะอยุ่ได้ประมาณ 5 ปี แต่เงินนี้อย่าเก็บไว้เฉยๆ ให้เอาไปฝากธนาคารหรือกองทุนตราสารหนี้ หรือ กองทุนตลาดเงินที่มีสภาพคล่อง ให้ได้ผลตอบแทนประมาณ 2.5-3.0 % เพื่อให้ครอบคลุมเงินเฟ้อที่กัดกินเงินของเราให้ด้อยค่า

ก้อนนี้ก็จะช่วยให้ สมศรีประทังชีวิต จาก 60 - 65 ปี ซึ่งเป็นช่วงเกษียณแรกๆ


-  อีกส่วนที่เหลือ 400,000 เอาออกมา 65% ของ 400,000 = 260,000 เอามาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 4 - 5% ต่อปี เงินก็จะงออกออกมาเป็น 320,000 บาท ใช้ได้ต่อจาก อายุ 65 - 68 ปีที่เดือนละ 10,000 นะครับ

- อีกส่วนนึง 20% ของ 400,000 = 80,000 บาท นำไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นจะให้ผลตอบแทนประมาณ 20%  ถ้าลงทุนตั้งแต่อายุ 60 พอถึง 68 เงินก้อนนี้น่าจะได้ถึง 350,000 บาท ซึ่งจะใช้ได้จาก 68 -71 ปี  ป้าสม

 - ที่เหลืออีก 15% ของ 400,000 คือ 60,000 บาทให้ลงทุนหุ้นต่างประเทศ อ่าจซื้อผ่านกองทุน ถ้าลงทุนไว้ตั้งแต่อายุ 60 พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเช่นในช่วง 68 ปี เงินก่อนนี้จะเป็น 280,000 ที่อายุ 68 ปี ก็จะทำให้พอใช้ไปอีก 3 ปี จนถึง 71- 73ปี 
สุดท้ายเราก็พออยู่ได้ถึง อายุ 73 ปี  แต่ถ้าใครคิดว่าเกินกว่าตั้นต้อง revised ชีวิตกันใหม่


ป้าสมศรีอาจมีรายได้ทางอ่ื่นด้วย
เช่นประกันสมังคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น